Odhad ceny nemovitostí je důležitým krokem při prodeji nemovitosti, koupi nemovitého majetku nebo při řešení právních sporů. Existuje opravdu mnoho situací, ve kterých je odhad ceny nemovitosti potřebný. Odhad ceny nemovitosti si může například také banka při žádosti o hypotéku nebo finanční úřad. Odhad ceny nemovitostí není vždycky stejný. Liší s totiž pohledu realitního makléře, banky nebo soudního znalce.

Chci pomoct s prodejem nemovitosti

Kdy je potřeba odhad ceny nemovitosti?

Spolehlivé výkupy

Odhad kvůli hypotéce

Při žádosti o hypotéku je obvykle potřeba odhadnout cenu nemovitosti. V takovém případě se můžeme obrátit na bankovního znalce, který provede podrobnou analýzu nemovitosti a vypočítá její odhadní cenu. Dnes jsou již odhady pro účely hypotéky k dispozici také online. Počítejte s tím, že odhadní cena banky může být nižší než tržní cena.
Spolehlivé výkupy

Odhad ceny při prodeji

Při prodeji nemovitosti je důležité stanovit správnou cenu, aby bylo možné ji prodat za co nejvyšší finanční obnos. V takovém případě se můžeme obrátit na realitního makléře, který má zkušenosti s prodejem nemovitostí v dané oblasti. Realitní makléř provede podrobnou analýzu nemovitosti a trhu a navrhne správnou cenu pro prodej.
Spolehlivé výkupy

Odhad pro soud

V případě právních sporů, jako jsou dědické řízení nebo rozvody majetku, může být potřeba odhadnout cenu nemovitosti. V takových případech se obvykle obracíme na soudního znalce, který má odborné znalosti a zkušenosti v této oblasti. Soudní znalec vypočítá odhadní cenu na základě dostupných tabulek. Odhadní cena, kterou vám předloží soudní znalec nemusí být totožná s tržní cenou nemovitosti.
Spolehlivé výkupy

Odhad v případě rozvodu

V případě rozvodu mohou být nemovitosti jednou z položek, které je třeba rozdělit mezi manžely. V takovém případě může být potřeba odhadnout cenu nemovitosti, aby bylo možné spravedlivě rozdělit majetek. Stejně jako v předchozím případě se můžeme obrátit na soudního znalce, který provede odhad ceny nemovitosti.Není to však bezpodmínečně nutné. Využít můžete také služeb realitního specialisty, který se odhadem nemovitostí zabývá a vypočítá vám odhad tržní ceny. V případě odhadce z realitní kanceláře bude odhad určitě přesnější.

Co všechno se promítá do ceny nemovitosti

Výměra a dispozice

Samozřejmě, že čím menší nemovitost, tím menší bude cena. Důležitá je přesná výměra všech součástí nemovitosti. Bytových i nebytových prostor. Stejně tak je důležité, jaké má nemovitost dispozice. Dnes kupci preferují spíše domy a byty se samostatnými pokoji. Průchozí nejsou žádané. Stejně tak je v oblibě obývací pokoj propojený s jídelnou a kuchyní. Preferuje se také oddělená toaleta od koupelny, případně dvě koupelny v domě. Domy s těmito dispozicemi jsou zkrátka dražší.

Poloha

Poloha je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují cenu nemovitosti. Nemovitost v centru města bude mít vyšší cenu než nemovitost na okraji města. Stejně tak, nemovitost v prestižní čtvrti bude mít vyšší cenu než nemovitost v obyčejné čtvrti. Poloha také ovlivňuje dostupnost služeb a dopravy, což může také ovlivnit cenu. Roli mohou hrát také chystané projekty v dané lokalitě. A samozřejmě se bere v potaz také bezpečnost místa a jeho rušnost. Například takzvané vyloučené lokality cenu značně snižují.

Stav nemovitosti

Stav nemovitosti je dalším faktorem, který ovlivňuje cenu. Nová a moderní nemovitost bude mít vyšší cenu než starší a opotřebovaná nemovitost. Také stav interiéru a exteriéru může ovlivnit cenu. Například, pokud je nemovitost v dobrém stavu a má moderní vybavení, bude mít vyšší cenu než nemovitost s opotřebovaným vybavením.To však není zdaleka všechno. Roli hrají také použité materiály, stav elektroinstalace nebo oken. Do ceny se promítá také způsob vytápění nemovitosti. A samozřejmě cenu starších domů zvyšují také případné rekonstrukce. Alespoň v případě těch zdařilých.

Trh

Trh je také důležitým faktorem, který ovlivňuje cenu nemovitosti. Pokud je na trhu mnoho nabídek, cena nemovitosti se může snížit. Naopak, pokud je poptávka po nemovitostech vysoká a nabídka nízká, cena se může zvýšit.

Kdo tedy může provádět odhady nemovitostí?

 • Specialista, který se odhadem cen nemovitostí zabývá soukromě.
 • Bankovní odhadce, který určuje ceny nemovitostí pro účely hypotéky.
 • Odhadce z realitní kanceláře.
 • Soudní znalci. Ti jsou jmenováni soudy nebo ministerstvem financí.

Proč se ceny odhadů někdy i výrazně liší?

Odhad cen od soudního znalce, banky nebo realitního makléře se můžou samozřejmě značně lišit. Důvodem jsou různé metody výpočtu ceny nemovitosti a různé postupy, které musí jednotliví pracovníci dodržovat. Soudní znalec vychází z oficiálních tabulek a ostatní faktory jsou pro něj méně podstatné. Bankovní odhadce pak cenu záměrně snižuje, stanovuje se totiž takzvaná zadlužitelná cena nemovitosti. Banka se tak jistí pro případ, že klient nebude schopený hypotéku v budoucnu splácet. Realitní kanceláře pak zjišťují zpravidla tržní cenu, za kterou se dům, byt či pozemek v místě prodává.

Co všechno tedy může specialistu na odhad nemovitostí zajímat?

 • Stáří nemovitosti
 • Materiál, ze kterého je postavena
 • Energetická třída objektu
 • Výměra a počet místností
 • Orientace ke světovým stranám
 • Napojení na inženýrské sítě
 • Způsob vytápění objektu.
 • Okolí nemovitosti
 • Případná věcná břemena
 • Současné nájemní vztahy týkající se nemovitosti
 • Vady nemovitosti
 • Případné rekonstrukce
Chci pomoct s prodejem nemovitosti

Jakým způsobem se oceňuje nemovitost?

Odhad ceny nemovitosti je důležitým faktorem při prodeji nebo koupi nemovitosti. Existuje několik způsobů, jak určit hodnotu nemovitosti, ale nejčastěji používanou metodou je porovnávací metoda. Je důležité si uvědomit, že cena nemovitosti se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou umístění, stav nemovitosti a tržní podmínky.

1. Porovnávací metoda

Tato metoda spočívá v porovnání ceny prodaných nemovitostí v dané oblasti s cenou vaší nemovitosti. Tento způsob je nejčastěji používaný a je považován za nejpřesnější.

2. Nákladová metoda

Tato metoda se zaměřuje na náklady spojené s výstavbou nemovitosti a její údržbou. Tyto náklady jsou poté odečteny od současné hodnoty nemovitosti.Tato metoda se obvykle používá při určování hodnoty nových nemovitostí. Případně také v okamžiku, kdy je nutné posoudit určité úpravy u starších nemovitostí.

3. Výnosová metoda

Výnosová metoda se používá především u komerčních nemovitostí a spočívá v odhadu budoucího výnosu, který by mohla nemovitost generovat.Využívaná je také v případě pronájmů.

Na závěr je třeba říci, že všechny metody je možné také vzájemně kombinovat. Všechny metody se totiž skvěle doplňují a při jejich propojení získáte nejpřesnější cenový odhad. Samozřejmě, že propojení všech metod také předejde případné chybovosti.

Tržní cena, nákladová cena a zástavní hodnota

Tržní cena

Tržní cena je cena, za kterou by byla nemovitost prodána na trhu v daném okamžiku. Tato cena se stanovuje na základě srovnání s ostatními podobnými nemovitostmi v dané oblasti a na základě aktuální poptávky a nabídky na trhu

Nákladová cena

Nákladová cena je cena, kterou majitel nemovitosti zaplatil za její výstavbu nebo renovaci. Tato cena se používá především u nových nemovitostí, kde není možné použít tržní cenu.

Zástavní hodnota

Zástavní hodnota je hodnota, kterou má nemovitost jako zajištění pro úvěr. Tato cena se používá především u hypotečních úvěrů, kde banka potřebuje zjistit hodnotu nemovitosti jako zajištění.