Náhled do katastru nemovitostí

Do katastru nemovitostí můžete nahlížet přes webové stránky www.cuzk.cz. Náhled je k dispozici všem, kteří mají přístup k internetu. Nemusíte se registrovat a základní údaje o nemovitostech se vám zobrazí zcela zdarma.

Zjistit můžete veškeré informace o nemovitostech, vlastnících a stavu řízení, která se zakládají na katastrálních úřadech okresů a slouží pro účely zápisu vlastnických práv.

Chci pomoct s prodejem nemovitosti

Co víme o Katastrů nemovitostí

Co je to Katastrální mapa?

Je to mapa velkého měřítka. Vidíte na ni nejen státní hranice, ale také hranice jednotlivých katastrálních území na území státu. Dále hranice územních a správních jednotek, hranice veškerých pozemků a obvodů budova. Jsou zde pečlivě zakreslené také tunely, mosty a vodní plochy.

Katastrální mapa má elektronickou podobu prozatím zhruba v polovině republiky. Zbylá část mapy je prozatím k dispozici v analogové podobě. Na digitalizaci celé Katastrální mapy pochopitelně úřad usilovně pracuje.

Co nabízí placená verze dálkového přístupu do katastru nemovitostí?

Katastr nemovitostí má kromě neplacené verze ještě placenou službu. Po registraci v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí máte k dispozici opravdu veškeré údaje a dokumenty. To znamená, že například pro výpis z Listu vlastnictví a další potřebné dokumenty nemusíte chodit žádat na Check point. Vše dostanete z pohodlí vašeho domova a ve chvíli, kdy to budete potřebovat.

Co je to výpis z katastru nemovitostí a kde ho získat?

Jde o úplný nebo částečný výčet parcel či budov nebo oprávněného z jiného práva příslušejících k listu vlastnictví. Je to také výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory bez uvedení podrobnějších údajů z katastru nemovitostí. Může jít také o kopii katastrální mapy.

Získat ho můžete po osobní návštěvě na katastrálním úřadu. Můžete také zaslat písemnou žádost o poskytnutí výpisu. Případně lze o výpis požádat na Czech pointu. Ten je obvykle na poštách nebo obecních úřadech. Využít můžete také webový formulář Czech point. Nejjednodušší je však registrace do placené části Nahlížení do katastru nemovitostí. Tak získáte výpis z katastru z pohodlí domova pomocí aplikace.

Seznam katastrálních úřadů

Katastrální úřad adresa Katastrálního úřadu telefon
Ostrava Vítkovická 2, 70200 Ostrava 596944111 Více zde

Co je to katastr nemovitostí?

Je to datový informační systém s veškerými údaji o nemovitostech a jejich vlastnících. Katastrální úřad je řízený zákonem č. 359/ 1992 Sb. a vykonává hned několik činností. Je to správa katastru nemovitostí České republiky, dále pak projednávání porušení pořádku na úseku KN ČR dle zvláštního zákona. Mimo jiné katastr nemovitostí schvaluje změny hranic a následně je provádí. Katastrální úřad má na starosti také změnu pomístního názvosloví a plní i další úkoly v oblasti zeměměřictví.